Minggu, 25 Maret 2012

1100 Hadits Terpilih - Ketinggian Al-Quran

1.          Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (al-Quran) dan sunnah Rosululloh SAW. (HR. Muslim)
2.          Sesungguhnya ALLAH, dengan kitab ini (al-Quran) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim)
Penjelasan:
Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi al-Quran maka ALLAH akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada al-Quran maka ALLAH akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.
3.          Apabila seorang ingin berdialog dengan ROBB-nya maka hendaklah dia membaca al-Quran. (ad-Dailami dan al-Baihaqi)
4.          Orang yang pandai membaca al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim)
5.          Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)
6.          Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari al-Quran ibarat rumah yang bobrok. (Mashabih Assunnah)
7.          Barangsiapa mengulas al-Quran tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR. Abu Dawud)
Penjelasan:
Maksud hadits ini adalah menterjemah, menafsirkan atau menguraikan al-Quran hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rosululloh, panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar.
8.          Barangsiapa menguraikan al-Quran dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (HR. Ahmad)
9.          Barangsiapa membaca satu huruf dari al-Quran maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (HR. Tirmidzi)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar