Jumat, 23 Maret 2012

1100 Hadits Terpilih - Muhammad Rosululloh SAW

1.          Rosululloh SAW bersabda: "Aku kesayangan ALLAH (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaat-nya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan ALLAH membukanya untukku dan aku dimasukkan-NYA bersama-sama orang-orang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi ALLAH (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi)
2.          Ketika Aisyah ra ditanya tentang akhlak Rosululloh SAW, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah al-Quran." (HR. Abu Dawud dan Muslim)
3.          Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan al-Hakim)
4.          Aku diberi (oleh ALLAH) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad)
5.          Kepada Rosululloh SAW disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim)
6.          Anas ra, pembantu rumah tangga Nabi SAW berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi SAW sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad)
7.          Rosululloh SAW melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim)
8.          Anas ra berkata, "Rosululloh SAW adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad)
9.          Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari)
10.     Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar