Sabtu, 07 April 2012

1100 Hadits Terpilih - Sunnah-Sunnah Yang Utama

1.              Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. (HR. ath-Thabrani)
2.              Barangsiapa dikaruniai ALLAH kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada ALLAH, dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada ALLAH. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim" (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan ALLAH Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. al-Baihaqi dan ar-Rabi')
3.              Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap ALLAH. (HR. Abu Dawud)
4.              Angin adalah dari kebaikan ALLAH yang membawa rahmat dan azab, maka janganlah kamu mencaci-makinya. Mohonlah kepada ALLAH limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada ALLAH dari keburukannya. (HR. Bukhari)
5.              Rosululloh SAW melarang bernazar dengan sabdanya: "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil." (HR. Bukhari)
Penjelasan:
Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati, tetapi dimungkinkan melalui nazar.
6.              Anas ra berkata, "Kami bertanya kepada Rosululloh SAW, "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi SAW menjawab, "Tidak usah." Kami bertanya lagi, "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab, "Tidak, tetapi cukup dengan saling bersalaman." (HR. Ibnu Majah)
7.              Rosululloh SAW melarang kami mengenakan pakaian dari sutera, memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). (HR. an-Nasa'i)
Keterangan:
Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak, serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya), namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf, dan Rosululloh pun mengizinkannya.
8.              Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). (HR. al-Baihaqi)
9.              Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi), tetapi ALLAH suka kepada yang bersuara lembut. (HR. al-Baihaqi)
10.         Sesungguhnya ALLAH Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. ALLAH suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hamba-NYA, membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. (HR. Muslim)
11.         Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. (HR. al-Baihaqi)
Penjelasan:
Yang dimaksud, agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku
12.         Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. (HR. ath-Thabrani dan al-Baihaqi)
13.         "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu." (maksudnya, adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). (HR. ath-Thabrani dan al-Baihaqi)
14.         Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari ALLAH), tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. (HR. ath-Thabrani).
15.         Orang yang paling dekat dengan ALLAH ialah yang memulai memberi salam. (HR. Abu Dawud)
16.         Demi yang jiwaku dalam genggaman-NYA. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. (HR. Muslim)
17.         Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. (HR. Muslim)
18.         Rosululloh SAW bila menerima berita yang menggembirakan, beliau sujud syukur kepada ALLAH 'Azza wajalla. (HR. al-Hakim)
19.         Demi ALLAH, aku ini orang yang paling takut kepada ALLAH dan paling bertakwa kepada-NYA. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita- wanita. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. (Mutafaq'alaih)
20.         Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. (HR. Bukhari)
21.         Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama ALLAH Ta'ala diletakkan di bumi, maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. (HR. Bukhari)
22.         Rosululloh SAW melarang orang makan atau minum sambil berdiri. (HR. Muslim)
23.         Sesungguhnya ALLAH Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). (HR. Tirmidzi).
24.         Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih, maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. (HR. ath-Thahawi)
25.         Rosululloh SAW apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
26.         Sesungguhnya ALLAH pemalu dan suka merahasiakan. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. (HR. Abu Dawud)
27.         Rosululloh SAW menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal, meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal. (HR. Ibnu Hibban)
28.         Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik, kecuali dalam amalan untuk akhirat. (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)
29.         Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada ALLAH 'Azza wajalla, agar mendengar, taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. (HR. Tirmidzi)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar