Kamis, 12 April 2012

1100 Hadits Terpilih - Ibadah

1.          Laksanakan segala apa yang diwajibkan ALLAH, niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. (HR. ath-Thabrani)
2.          Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. (HR. ad-Dailami)
Penjelasan:
Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu.
3.          Amal (kebaikan) yang disukai ALLAH ialah yang langgeng meskipun sedikit. (HR. Bukhari)
4.          Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). (HR. asy-Syihaab)
5.          ALLAH Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepada-KU, niscaya AKU penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, AKU penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan AKU tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
6.          Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. (HR. Muslim)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar