Jumat, 13 April 2012

1100 Hadits Terpilih - Perintah Takut Kepada ALLAH

1.          Barangsiapa takut kepada ALLAH, maka ALLAH menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barangsiapa tidak takut kepada ALLAH, maka ALLAH menjadikannya takut kepada segala sesuatu. (HR. al-Baihaqi)
2.          Dua mata yang diharamkan dari api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada ALLAH, dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. (HR. Bukhari)
3.          Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada ALLAH. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain, dan orang yang sengsara ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. (HR. al-Baihaqi)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar