Jumat, 15 Juni 2012

1100 Hadits Terpilih - Keutamaan Ta’at Kepada ALLAH

1.

2.
Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada ALLAH. (HR. ad-Dailami dan al-Qodho'i)
Di antara wahyu ALLAH kepada nabi Dawud as : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-KU melainkan AKU memberinya sebelum dia minta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar)." (HR. ad-Dailami)
3.
Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Mendengar sabda tersebut para sahabat bertanya, "Siapa orang yang menolak itu, ya Rosululloh?" Rosululloh SAW menjawab, "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga." (HR. Bukhari)
4.
Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan ALLAH, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada ALLAH, meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya maka cukuplah ALLAH yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh, kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. (HR. ath-Thusi)
5.
Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. Sesungguhnya ALLAH telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. (HR. Bukhari)
6.
Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada ALLAH. (HR. Abu Ya'la)
7.
Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. (HR. Bukhari)
8.
Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (ALLAH). (HR. Ahmad dan al-Hakim)
9.
Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Para sahabat bertanya, "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi SAW menjawab, "Jangan, selama mereka mendirikan shalat. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka." (HR. Muslim)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar