Kamis, 07 Juni 2012

1100 Hadits Terpilih - Syukur dan Tahmid

1.
Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" [ALLAH mendengar siapa yang memuji-NYA], maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" [Ya ALLAH Tuhan kami, bagi-MU segala puji]. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. (Mutafaq'alaih)
Kami shalat di belakang Nabi SAW. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah". Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih." Seusai shalat, Nabi bertanya, "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab, "Aku." Nabi kemudian berkata, "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu, siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya)." (HR. Bukhari
2.
3.
"Yaa Rabb, Lakalhamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wali’adhziimi shulthoonika" [Ya Tuhanku, bagi-MU segala puji yang layak bagi keagungan wajahMU dan kebesaran kekuasaanMU] (HR. ath-Thabrani)
4.
Yang paling pandai bersyukur kepada ALLAH adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. (HR. ath-Thabrani)
5.
Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi):

"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan ALLAH kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk-NYA", maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. (HR. Abu Dawud)
6.
Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada ALLAH bahwa dia masih diberi kelebihan. (HR. Tirmidzi)
7.
Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan:

"Laa ilaaha illallaahu wahdahu laasyariikalahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qodiirun" [Tidak ada Tuhan kecuali ALLAH yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-NYA, bagi-NYAlah segala kekuasaan dan pujian. Dan DIA atas segala sesuatu Maha Kuasa] (HR. Ahmad)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar