Rabu, 15 Agustus 2012

1100 Hadits Terpilih - Perjalanan

1.2.


Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan al-Quran. (HR. Muslim)
Rosululloh SAW apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan:
"Astawdi'ullooha diinaka wa amaanataka wa aakhiroo'amalika"
"Aku titipkan kepada  ALLAH agamamu, amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". (HR. Tirmidzi dan an-Nasaa'i)
3.
Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. (HR. Bukhari)
4.
Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata:

"Alloohumma innii astawdi'uka nafsii wa ahlii wa maalii, wa diinii wa dunyaaya wa aakhirotii wa amaanatii wa khowaatiima'amalii"
"Ya  ALLAH, aku menitipkan diriku, keluargaku, harta-bendaku, agamaku, duniaku, akhiratku, tanggung-jawabku, dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku." (HR. ath-Thahawi)
5.
Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu:

"Astawdi'ukumulloohal ladzii laa yukhoyyibu wadaaimahu"
"Aku titipkan kamu kepada  ALLAH yang tidak akan mengecewakan titipan-titipan-NYA". (HR. Tirmidzi)
6.
Rosululloh SAW apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda:

"Zawwadakumulloohuttaqwaa, wawajjahakumulloohu ilaa kulli khoirin wa qodhoolakum kulla haajatin, wasallama lakum diinakum wadunyaakum waroddakum saalimiina ghoonimiin"
"Semoga  ALLAH membekali kamu dengan takwa, mengarahkan kamu kepada segala kebaikan, melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu, menyelamatkan agama dan duniamu, mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan". (HR. Ibnu Babawih)
7.
Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan:

"Bismillaahi majriihaa wamursaahaa, inna robbi laghofuururrohiim, wamaa qodama ruullooha haqqo qodrihi wal ardhi jamii'an qobdhotuhu yaumalqiyaamati wa samaawaati mathwiyyaatun biyamiinihii subhaanahu wata'aala 'ammaa yasyrikuun"
"Dengan nama  ALLAH di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya ROBBku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka tidak mengagungkan  ALLAH dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-NYA pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-NYA. Maha Suci dan Maha Tinggi DIA dari apa yang mereka persekutukan. (HR. Abu Ya'la dan ad-Dainuri)
8.
"Alloohumma anta shoohibu fis safari wal kholiifatu fil ahli. Alloohumma innii a'uudzubika minadhdhobnati fis safari, wal kaabati fil munqolabi alloohummaqbidh lanal ardho, wahawwin 'alainas safaro"

"Ya  ALLAH, ENGKAUlah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. Ya  ALLAH, aku berlindung kepada-MU dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. Ya  ALLAH, dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami." (HR. ath-Thabrani)
9.
Rosululloh SAW bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata:

"Yaa ardhu.. robbii wa robbukillahu, a'uudzubillaahi min syarriki wa syarri maa fiiki wa syari maa kholaqo fiiki wa min syarri maa yadubbu 'alaiki, wa a'uudzubillaahi min asadin wa aswadin waminal hayyati wal 'aqrobi wa min saakinii baladi wa min waalidin wamaa walada"
"Hai bumi, ROBBku dan ROBBmu  ALLAH. Aku berlindung kepada  ALLAH dari gangguanmu dan gangguan yang ada, yang hidup di mukamu. Aku berlindung kepada  ALLAH dari gangguan singa, srigala, ular, kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya". (HR. Abu Dawud)
10.
Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan:

"A'uudzu bikalimaatillaahit taammaati min syarri maa kholaqo"
"Aku berlindung dengan segala firman-firman  ALLAH yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-NYA", maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. (HR. Abu Ya'la)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar