Kamis, 13 September 2012

1100 Hadits Terpilih - Hasud dan Ketajaman Mata


1.


2.

3.

Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Abu Dawud)
Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. (HR. Muslim)
Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. Abu Ya'la)
4.
Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan:

"Maasyaa Allah, laa quwwata illaa billaah"

"Dengan kehendak ALLAH, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan ALLAH", maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. (HR. Ahmad)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar