Kamis, 06 September 2012

1100 Hadits Terpilih - Riya dan Nifak

1.


2.

3.
Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka, mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain. (HR. Mutafaq'alaih)
Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. (HR. Ahmad dan ath-Thabrani)
Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. (HR. Bukhari)
4.
Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. (HR. Ahmad dan al-Hakim)
5.
Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. (HR. Ahmad)
6.
Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. (HR. ad-Dailami)
7.
Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. (HR. ar-Rabii')
8.
Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. (HR. ar-Rabii')
9.
Orang yang riya berciri tiga, yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas, dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Ibnu Babawih)
Sumber:
1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath
Penerbit: Gema Insani Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar